GVBS De Kleine Prins

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Algemene informatie

Wie is wie?

E-mailadres Afdrukken PDF

 

Onze school

GVBS De Kleine Prins
Kroonstraat   40
1750  LENNIK
Tel.:  02/532 43 87 
GSM : 0485/13  97 33

 
E-mail : directie(at)kleineprins(dot)be
website:
www.kleineprins.be 
   

Ons schoolbestuur 


vzw OZCS West-Brabant
Paul Jansonstraat 57
1020    BRUSSEL

 

 

Voorzitter: De Heer Wauters Felix
      
De afgevaardigd beheerder namens het schoolbestuur en voor onze school is:
 
Mevr. Poffyn Anne
 

Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke van het schoolgebeuren.  Onze school bouwt haar werking uit mede dankzij een goede begeleiding die het schoolbestuur organiseert voor haar scholen. 

Het personeel

De leerkrachten, de directeur, het administratief- en onderhoudspersoneel vormen samen ons schoolteam.
Het onderwijzend personeel is volgens de opdracht opgesplitst in kleuter- en lager onderwijs.  Deze groepen werken wel intens samen.
 
In het organogram van de school vind je een gedetailleerd  overzicht  van de taakverdeling en de  opdrachten van elk van de participanten  aan het schoolgebeuren.
 
Maandelijks vergadert de directeur samen met de leerkrachten om de werking van de school te bepalen of bij te sturen. 
 

De klassenraad

Regelmatig komt de directeur samen met een team van personeelsleden - klasleerkracht - gymleerkracht - leerkracht zorg - afgevaardigde van het CLB (verduidelijking hieronder) - om individuele leerlingen of een leerlingengroep te bespreken. Zo’n bijeenkomst van de klassenraad wordt verder in deze brochure ook wel eens multidisciplinair overleg genoemd  (MDO).
 
Vanaf 1 september 2000 werden de vroegere Psycho-Medisch-Sociale diensten (kortweg PMS-centra genoemd) en het Medisch Schooltoezicht (MST) omgevormd tot nieuwe CLB's (Centra voor Leerlingenbegeleiding).

Het is eveneens de klassenraad die beslist of een leerling al dan niet naar een volgend leerjaar mag (kan) overstappen. Desnoods kunnen bijkomende testen van het CLB wenselijk zijn om een gefundeerd advies mogelijk te maken. 
 

Samenwerking met CLB Halle

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het CLB voor vrij en gemeentelijk onderwijs van Halle.  Het CLB (Centrum voor Leerlingenbegeleiding) werkt met leerlingen, ouders, leerkrachten en de schooldirectie.
 
Zo ondersteunt het CLB het schoolteam omtrent thema’s zoals opvolging van ontwikkelings- en leerprocessen, gezondheidsprojecten, gelijke kansenbeleid en dergelijke. 
 
Onze leerkrachten kunnen bij het CLB terecht met vragen over het leren, het gedrag, de gezondheid of de studiekeuze van de kinderen.  Indien uit een overleg blijkt dat het wenselijk is om het CLB in te schakelen, dan neemt de leerkracht contact op met de ouders.  Samen met jullie en onze school zoekt het CLB dan naar mogelijke oplossingen. 
 
Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met de CLB-medewerkers van de school.  Enkele voorbeelden van vragen:

 • mijn kind heeft moeilijkheden bij het leren
 • mijn kind is bang om naar school te gaan
 • mijn kind kan niet stilzitten
 • wat kiezen na het zesde leerjaar ?
 • ik wil informatie over inentingen, ontwikkelingsproblemen, het bijzonder onderwijs, hulpverleningsdiensten in de streek,…
 • ik denk dat mijn kind hoogbegaafd is.  
   

Of wil je eens praten over je kind dat :

 • nog in bed plast
 • weinig vriendjes heeft
 • gepest wordt op school.
   

Ook leerlingen die vragen hebben rond hun gezondheid, gedrag, leren of studiekeuze, kunnen contact opnemen. Dit kan op school of tijdens de medische onderzoeken.
 
Hoe neem je contact op met het CLB ?
Maak via de school een afspraak met de CLB-medewerker.
Indien je dit wenst, kan je ook rechtstreeks contact nemen: 


 
CLB-Halle
Ninoofsesteenweg 7
1500 Halle    
alg. tel.02/356 55 23
fax 02/356 40 64

 


Openingstijden van het Centrum:


- maandag van 8u30 tot 12uur en van 13.30 tot 19 uur.
- van dinsdag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 13.30 tot 16.30 uur.
 
Wat is er eigen aan de CLB- begeleiding ?
Bij de begeleiding, die het CLB geeft, staat steeds het belang van uw kind centraal.  Daarom werkt het CLB vanuit een totaal onafhankelijke positie.
In het CLB werken de verschillende teamleden (pedagogen, psychologen maatschappelijk werkers, schoolartsen en verpleegkundigen) elk vanuit hun eigen deskundigheid.  De tussenkomsten zijn vertrouwelijk en gratis. 
 
In hoever is CLB- begeleiding verplicht ?
- Door in te schrijven in een bepaalde school, kies je ook automatisch voor de begeleiding door het CLB waarmee die samenwerkt. 
- Een individuele begeleiding door het CLB wordt pas opgestart mits toestemming van de ouders.
- Er zijn evenwel twee uitzonderingen waarbij begeleiding verplicht is, nl. bij spijbelgedrag en bij de systematische medische onderzoeken in bepaalde leerjaren, al kan men deze onderzoeken onder bepaalde voorwaarden ook laten verrichten door een andere arts (meer info hierover te bekomen op het CLB).
 
Kan CLB Halle een dossier opvragen bij een ander CLB, dat vroeger instond voor de begeleiding ?
Als een leerling vroeger naar een school ging, die samenwerkte met een ander CLB, dan is het voor een goede begeleiding in de huidige school belangrijk dat CLB Halle het volledige dossier opvraagt.  Tegen het opvragen van de medische dossiergegevens en de gegevens over  vroeger spijbelen kan men geen verzet aantekenen.  Dit kan wel voor de andere gegevens.  In dit geval dien je dit aan CLB Halle te laten weten via een formulier, dat te bekomen is bij de schooldirectie of bij het CLB. 
Dit moet gebeuren binnen de 30 dagen na het ondertekenen van het schoolreglement. 

De ouderraad

Onze school heeft een erkende en dynamische ouderraad.  Deze ouderraad, onder het voorzitterschap van Dhr. Matthias Van Houdenhove, komt zestal keren per jaar  samen om de werking van de school te bespreken en te ondersteunen.

Door uw kind in te schrijven in onze school kan je deel uit maken van onze oudervereniging.

Het is een groep actieve ouders met een hart voor de kinderen. De oudervereniging ondersteunt de ouders van onze school en heeft een luisterend oor voor de vragen en de noden.

Dankzij de steun van de ouderraad kan de school vele bijkomende initiatieven nemen. 

De schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, de ouders en de lokale gemeenschap informatie en inspraak in het dagelijkse onderwijsgebeuren in de school.

Elk met hun eigen inbreng, komen zij samen op voor de christelijke opvoeding van onze leerlingen.  

Samenstelling schoolraad:

afgevaardigden ouderraad:

Sofie Praet ( secretaris)


vertegenwoordigers lokale gemeenschap:

Julien Van Cauwelaert, Guy De Win (voorzitter)

 

vertegenwoordigers leerkrachten:

Katleen Amys, Pascale Juwet

 

De directeur treedt op als adviserend lid, namens het schoolbestuur.


Laatst aangepast ( maandag 19 augustus 2013 13:15 )  

Free live porn tubeBrony datingA relationship with a married manDating bisexualTurkish culture datingExtremely tall menMarried affair loginFree disability datingSuger babysHot asian chicFirst time sex with a new partnerDo russian men date black womenBest lesbian chat roomsFor the love of sexHot sex dateAdult rated appsAdvantages of having sex everydayThe plenty of fishAll sex positionSite rightZoosk edmontonChristian mingle girlsOnline wedding save the dateAdult free live camLive chat boysTelegu sex chatWhere do most people have sexMarried woman onlineFree live porn chat roomsSexy and girlsBrad pitt dating historyFull free sex chatReal lesbian loveHorny websitesBrad pitt dating history10 commandments of datingCost of matchNo strings attached fuckingBest adult chat website35 year old guyLive porno netCasual loverDateing girlsAsiandating loginAttractive women in their 40sSex date emilyLds fusionUkraine women onlineSex postion guideGirl chat webcamAdult sex chatsFree sex sexy girlSpeed dating tonightAshley madison moviesChatroom web cam